รูปที่ส่งมาแล้ว โรงเรียนเชียงรากน้อย(ทรัพย์-สังเวียนเหราบัตย์อนุสรณ์) เชียงรากน้อย บางปะอิน
(รูปถ่ายขณะมอบป้ายโรงเรียนดีศรีตำบล1)

(เอกสารมีลายเซ็นผลการประเมิน1)

(บรรยากาศทั่วไป1)

(บรรยากาศทั่วไป2)