รูปที่ส่งมาแล้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย2ห้วยคล้า(พรหมดิเรกอนุสรณ์) หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ
(รูปถ่ายขณะมอบป้ายโรงเรียนดีศรีตำบล1)