รูปที่ส่งมาแล้ว โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) วังทรายคำ วังเหนือ
(รูปถ่ายขณะมอบป้ายโรงเรียนดีศรีตำบล1)